Αυτοί που εξέθρεψαν τους φασίστες της Χ.Α. σήμερα μιλάνε για δημοκρατία #LemeOxi