Τα στατιστικά της κρίσης είναι αμείλικτα! @jodigraphics15 #LemeOxi