Η συμφωνίες τους σημαίνουν κατασχέσεις μισθών και σπιτιών! #LemeOxi @jodigraphics